Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holumnica na roky 2015 – 2020
Piatok, 01 Január 2016 00:00
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Holumnica na roky
2015 – 2020
Pozri PDF súbor
 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Piatok, 30 Jún 2017 03:17
Voľby do orgánov samosprávnych krajov.
- Informácia pre voliča
- Rozhodnutie predsedu národnej rady SR
 
Výberové konanie
Pondelok, 19 Jún 2017 06:17
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
"TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK"
Dokument PDF
 
Záverečný účet
Pondelok, 19 Jún 2017 06:11
Záverečný účet Obce Holumnica
Rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Dokument pdf
 
Výberové konanie
Štvrtok, 25 Máj 2017 00:00
Ohlásenie o vyhlásení  výberového konania.
 
Správa audítora
Streda, 21 September 2016 17:58
Správa auditóra o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016
Celý dokument
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Piatok, 02 September 2016 00:00
Výzva na predloženie cenovej ponuky  - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obecné komunitné centrum

Kompletné znenie výzvy
*.pdf
Formulár na prdkladanie ponúk.
*.docx
 

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2017 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.