ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 - 2015

Inormácia o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Program hopodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015"