Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 2016-06-27 PDF
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-06-25 PDF
Zmluva o spolupraci pri zabezpecovani marketingovych aktivit SPP a.s. 35815256 2016-06-22 PDF
Dohoda o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb pre obec Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-06-21 PDF
Dohoda o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb pre obec Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-06-21 PDF
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-06-21 PDF
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur - Pack a.s. 35979798 2016-06-09 PDF
Dodatok c.4 k Zmluve o dodavke plynu SPP a.s. 35815256 2016-05-30 PDF
Zmluva o elektronickej komunikacii Dôvera zdravotna poisťovňa a.s. 35942436 2016-05-05 PDF
Urazove poistenie uchadzcov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 2016-04-29 PDF
Ukončenie zmluvy Slovak Telekom a.s. 35763469 2016-04-18 PDF
Zmluva o aktualizácií programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 2016-04-04 PDF
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Slofit s.r.o. 46691413 2016-03-11 PDF
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-02-29 PDF
O poskytovaní dotácie Dobrovoľná požiarná ochrana 00177474 2016-02-25 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb - Rekonštrukcia KD Energia PLUS s.r.o. 46762990 2016-02-22 PDF
Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 703/1317/2005 31749542 2016-02-19 PDF
Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 703/1315/2005 31749542 2016-02-19 PDF
Poradenská činnosť Ing. Vladimir URAM 45691827 2016-01-12 PDF
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Ing. Vladimir URAM 45691827 2016-01-12 PDF