Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o dielo Ing. Milan Černicky 32857497 2015-12-22 PDF
Zmluva o uzavreti buducej zmluvy NATUR-PACK a.s. 2015-12-07 PDF
Rozhodnutie o umiestneni stavby Obec Jurské 2015-11-24 PDF
Kúpna zmluva Časnoha Ján 2015-11-09 PDF
Zmluva o prevadzkovani verejnej kanalizacie Zmluva o prevadzkovani verejnej kanalizacie 2015-11-06 PDF
Dohoda o poskytnuti financneho prispevku Urad prace , socialnych veci a rodiny 30794536 2015-10-29 PDF
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb Ing. Pavel Fianta 42214891 2015-10-21 PDF
Urazove poistenie Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 2015-09-06 PDF
Urazove poistenie Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 2015-09-06 PDF
Urazove poistenie Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 2015-09-06 PDF
Urazove poistenie Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 2015-09-06 PDF
Dohoda na vykonanie aktivacnej cinnosti Urad prace, socialnych veci a rodiny 30794536 2015-08-27 PDF
Dohoda na vykonanie aktivacnej cinnosti Urad prace, socialnych veci a rodiny 30794536 2015-08-19 PDF
Stravovanie pre zamestnancov - Dodatok 1 LE cheque dejeuner s.r.o. 31396674 2015-07-29 PDF
Stravovanie pre zamestnancov LE cheque dejeuner s.r.o. 31396674 2015-07-25 PDF
Dohoda o odpustenie dlhu Mesto Kezmarok 00326283 2015-07-23 PDF
Zmluva o dielo RNDr.Radomir Babiak 48139572 2015-07-14 PDF
Dohoda Socialna poistovna 30807484 2015-07-07 PDF
Dodatok k zmluve SPP a.s. 35815256 2015-06-29 PDF
Zmluva o sireni a spristupovani obsahu vysielania MAC TV s.r.o. 00618322 2015-05-31 PDF