Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0000-00-00 PDF
SOZA priloha 3 0000-00-00 PDF
obecné noviny 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo - dodatok 0000-00-00 PDF
Obchodna zmluva Ista Slovakia 1795 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb Ing.Maria Paskova 31976701 0000-00-00 PDF
Univerzálny úver dodatok č.3 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo 0000-00-00 PDF
Mandátna zmluva o používaní právnych služieb 0000-00-00 PDF
Ista Slovakia dodatok 1795 0000-00-00 PDF
mesačník 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb _655 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0000-00-00 PDF
kablová televízia 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 2 0000-00-00 PDF
Dohoda o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 37938606 0000-00-00 PDF
Dodatok k aktivacnej cinnosti 0000-00-00 PDF
časopis 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF