pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
 pdf Vyhlásenie volieb
pdf INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA
 pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 pdf Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
 pdf Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
 pdf Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov obce Holumnica