Návrhy na pripomienkovanie
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2017 (PDF)
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 o poplatkoch za služby poskytovaných obcou Holumnica (Dodatok č. 1)

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2017 (PDF)
o určeni výšky dotácie na prevádzku a mzzdy na dieťa materskej školy

 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2018 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.