Návrhy na pripomienkovanie
Utorok, 12 December 2017 00:00

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 (PDF)
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 o verejnom obstarávaní zákaziek

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Holumnica pre účely konania volieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2018 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.