Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Nedeľa, 16 Február 2020 19:10
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovanie komunitného centra v obci Holumnica, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov.

 Trvanie projektu: 10/2016 – 11/2019
Nenávratný finančný príspevok: 302 673,80 EUR
Typ projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2020 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.