Úradne hodiny
Pondelok, 16 Marec 2020 20:31
Úradne hodiny všetkých prevádzok OcÚ Holumnica
počas trvania mimoriadnej situácie od 16.03.2020 do odvolania

budú v obmedzenom  čase:


08.00 – 11.00 h.

Bc. Jana Tureková
starostka obce
 
NARIADENIA
Utorok, 10 Marec 2020 18:10
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)nove!
Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov
Odporúčanie obciam - obmedzenie stránkových hodín
Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Verejná vyhláška 3
USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEREJNOSŤ O KARANTÉNE
Nariadenie starostky obce HOLUMNICA
Opatrenia prijatépočas krízového režimu od 10.3.2020 do odvolania,cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu COVID 19
Verejná vyhláška 1
Verejná vyhláška 2
 
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019
Štvrtok, 20 Február 2020 19:26

Obec Holumnica, Holumnica 32,059 94 Holumnica

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 3,88 %.

 

Bc. Jana Tureková

starostka obce 
Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Nedeľa, 16 Február 2020 19:10
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je vybudovanie komunitného centra v obci Holumnica, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov.

 Trvanie projektu: 10/2016 – 11/2019
Nenávratný finančný príspevok: 302 673,80 EUR
Typ projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
Rozpočet
Nedeľa, 01 December 2019 15:15
Rozpočet 2020,2021,2022
pdf
 
Vyhlásenie volieb
Utorok, 29 Október 2019 07:58
Vyhlásenie volieb
Informácia pre voliča
Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
 
Základné informácie - voľba poštou
Utorok, 29 Október 2019 07:58
Voľba poštou
Žiadosť o voľbu poštou
Elektronická adresa pre voľbu poštou
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2020 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.