Názov projektu Trvanie projektu Výška poskytnutej dotácie K stiahnutiu
Rekonštukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica 01/2021 - 12/2021 60 578,38 Eur plagát
Rekonštrukcia chodníka - centrum 120  445,16 Eur plagát
ČOV Holumnica -  Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti 2022 198 600,-- Eur plagát
MOPS - poriadok a bezpečnosť v obci Holumnica 7/2019 - 6/2021 139 859,40 Eur k stiahnutiu
Obecné komunitné centrum v obci Holumnica 10/2016 - 11/2020 296 374,35 Eur k stiahnutiu
Výstavba oplotenia komunitného centra v Holumnici 19 623,90 Eur k stiahnutiu
NP PRIM II. - projekt inklúzie v materských školách 11/2020 - 02/2023 k stiahnutiu
 Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica  2022 Plagat
Rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Holumnica 03/2023 – 11/2023  110 744,09 EUR k stiahnutiu
 Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva
(NP Ľudia a Hrady)
05/2022 – 12/2023   9 002 995,09 EUR

plagát

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá

08//2023 - 1/2029  

plagát

https://www.ia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/10/Priloha_c_7b_1_online_banner_na_web.jpg?csrt=12630738515745496729