Návrh programu OZ 2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 8.2.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 27.2.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 30.3.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 21.6.2023