Termíny zastadnutí Obecného zastupiteľstva 2023

08.02.2023 - 3 zasadutie

27.02.2023 - 4 zasadnutie

30.03.2023 - 5 zasadnutie

21.06.2023 - 6 zasadnutie

18.09.2023 - 7 zasadnutie