Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Kupna zmluva Gabor Miroslav 0000000 2018-04-16 PDF
Dodatok 1. Zmluva o sireni a spristupovani obsahu vysielania MAC TV s.r.o. 00618322 2018-04-05 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovani verejných služieb Slovak Telecom,a.s. 35763469 2018-03-28 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2018-03-21 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarná ochrana SR 00177474 2018-03-20 PDF
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.3/2017 Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r.o. 36489042 2018-03-15 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovani verejnych sluzieb Slovak Telekom a.s. 35763469 2018-02-19 PDF
Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 2018-02-06 PDF
Zmluva o zabezpeceni systemu NOWAS s.r.o. 45957657 2018-01-16 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2018-01-09 PDF
Kupna zmluva MIP EAST 33877912 2018-01-08 PDF
Príkazná zmluva Dr. Juraj Tomeček 000000 2018-01-07 PDF
Príkazná zmluva PeadDr. Zuzana Valekova 000000 2018-01-07 PDF
Príkazná zmluva Mgr. Amalia Tomeckova 000000 2018-01-07 PDF
Príkazná zmluva RNDr. Emil Valek, PhD. 000000 2018-01-07 PDF
Zmluva o poskytovani sluzieb Energia plus s.r.o. 46762990 2017-12-22 PDF
Mandatna zmluva Kontrol Stav s.r.o. 47876794 2017-12-22 PDF
Dodatok č.1 ku kupnej zmluve Maria Skurkova 00000000 2017-12-21 PDF
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania Centrum voľného času 37938096 2017-12-12 PDF
Kupna zmluva MIP EAST 33877912 2017-12-06 PDF