Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie VaK servis s.r.o. 52110478 2022-12-30 PDF
Kupna zmluva Marian Oracko a Ladislav Oracko 000000 2022-12-29 PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 7500004949 SPP a.s. 35815256 2022-12-28 PDF
Dodatok c.3. k poistnej zmluve Komunalna poistovna 31595545 2022-12-28 PDF
Zmluva o dodavke plynu SPP a.s. 35815256 2022-12-28 PDF
Mandátna zmluva - BTS TATRY, s.r.o. BTS TATRY, s.r.o. 46462597 2022-12-22 PDF
Dohoda o zrušení Mandátnej zmluvy Mgr. Vlasta Korpova 42573064 2022-12-22 PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec Šarišské Dravce 00327794 2022-12-19 PDF
DODATOK č. 1/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2022-12-16 PDF
Dohoda č.22-46-012-5-UPSVAR KK Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2022-12-12 PDF
Rámcová zmluva č. OP-22-00701/PD/EB ista Slovakia, s. r. o. 31437028 2022-12-09 PDF
Rámcová zmluva č. OP-22-06570/PD/EB ista Slovakia, s. r. o. 31437028 2022-12-09 PDF
Dodatok k zmluve o vydaní a používaní platobnej karty Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2022-12-02 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2022-11-30 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2022-11-30 PDF
Z M L U V A č. E3206 08U03 Environmentálny fond 30796491 2022-11-29 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2022-11-16 PDF
Dodatok c.2. k zmluve Komunalna poistovna 31595545 2022-11-07 PDF
Zmluva o vydaní a používaní platobnej katrty Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2022-11-07 PDF
Z M L U V A č. E3207 08U01 Environmentálny fond 30796491 2022-10-26 PDF