Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Topset - aktualizacia programov 0000-00-00 PDF
telefón 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo 0000-00-00 PDF
Kúpna zmluva 0000-00-00 PDF
Ista Slovakia dodatok 1796 0000-00-00 PDF
autorská odmena 0000-00-00 PDF
Urazove poistenie Komunálna poisťovňa 31595545 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti 0000-00-00 PDF
Topset - aktualizacia programov 0000-00-00 PDF