pdfZápisnica z 2. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.12.2022