Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení vysky dotacie
Pondelok, 08 November 2021 00:00
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky dotácie NÁVRH
 
OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ
Nedeľa, 28 November 2021 18:34
OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ
Obec Holumnica č. 32, 059 94 Holumnica
vyhlasuje výberové konanie na
šesť pracovných miest na pozíciu člena občianskej hliadky
PDF
 
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Holumnica
Štvrtok, 25 November 2021 00:00
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Holumnica
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení názvov ulíc
Pondelok, 08 November 2021 00:00
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení názvov ulíc NÁVRH
 
Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších, Holumnica“
Streda, 03 November 2021 00:00
Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica
Holumnica_Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 2 identifikačné údaje
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 vylúčenie konfliktu záujmov
Príloha č. 6 čestné vyhlásenie
Príloha č. 7 VV - Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica [zadanie]
Všetky vyššie uvedené dokumenty si tiahnite. KLIKNITE TU!
 
Zastavme mor
Nedeľa, 24 Október 2021 16:59
osipane
 
Vykurovacia sezona
Utorok, 12 Október 2021 20:44


Vážení občania,

počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov  ako napr. vyhorenie sadzí v komíne,  narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.  Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza  k požiarom rodinných  domov sú práve komínové telesá. Nasleduje  za nimi  požiar  kotolne  a  skladu  paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celý dom.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť.


Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám.  Jeho povinnosťou    je zabezpečovať  ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie  odporúčajú hasiči  ponechať  iba na odborníkov- kominárov.
Pamätajte, že čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie  so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie  uvedených  opatrení  Vám  ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.
A ak už  hrozí nebezpečenstvo tak :

1.     sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. 

2.    najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.

3.    ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa  resp. vykurovacieho spotrebiča  a vypnite prívod energií.

4.    čo najskôr volajte hasičov na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. 
Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu


OR HaZZ v Kežmarku
 
Ústredňa miestneho rozhlasu
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
scit21
Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica
MOPS_mini
TSP2_mini
PRIM2_mini
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2021 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.