Záverečný účet Obce Holumnicaza rok 2021

Záverečný účet obce Holumnica_za rok 2022 schválený

Záverečný účet obce Holumnica za rok 2023

- návrh vyvesený dňa 29.5.2024 Návrh Záverečného účtu obce Holumnica za rok 2023

- schválený vyvesený dňa 28.6.2024 Záverečný účet obce holumnica za rok 2023