Výšku poplatkov za služby poskytované obcou Holumnica upravuje VZN č. 4/2023 scvhálené dňa 13.12.2023 s účinnosťou 1.1.2024

 

VZN č. 4/2023 o poplatkoch za služby poskytované obcou Holumnica

 

 

Výška poplatku za vyhlásenie v obecnom rozhlase je:

a) oznamy (reklama, inzercia, iné oznamy)    5€/jeden oznam

b) smútočný oznam  0€

c) oznam pri životných, resp. iných jubileách    3€/jeden oznam

 

Výška poplatku za krátkodobý prenájom priestorov v kultúrnom dome pri rodinných akcách a pri usporiadaní tanečných zábav a diskoték:

a) sála KD (oslavy, svadby)       120€/akcia

b) jedáleň v KD                               50€/akcia

c) kuchyňa v KD                              20€/akcia

d) kuchyňa v KD + kuchynský riad vydaný zo skladu   30€/akcia

e) sála KD                                         40€/akcia