Kontakt na členov Miestnej občianskej a preventívnej služby: 0948 628 655

 

Čelovia MOaPS:

Viera Hosťovecká
Rastislav Hlaváč
Renáta Pompová
Ján Gábor
Martina Gáborová
Jozef Kroščen