Zámerpredajanehnuteľnéhomajetku  zo dňa 6.4.2016

 zamerpredaja   zo dňa 1.10.2018

Zámerpredajanehnuteľnéhomajetku 13.9.2019

Rok 2023

 Zverejnenie zámeru predaja pozemku dňa 4.8.2023_J. Vavrek

Rok 2024

Zámer predaja/prenájmu/zámeny pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predaja pozemku KN-C 960, výmera 1239m2-S. Zelina                Zverejnené dňa: 20.5.2024                    Zvesené dňa:  4.6.2024    

Zámer predaja pozemku KN-C 963/2, výmera 162m2- S. Zelina              Zverejnené dňa: 20.5.2024                    Zvesené dňa: 4.6.2024

Zámer prenájmu obecného majetku_všeobecný lekár                              Zverejnené dňa: 20.5.2024                    Zvesené dňa: 4.6.2024

Zámer zámeny majektu obce_P.a A.Knapik                                               Zverejnené dňa: 20.5.2024                    Zvesené dňa: 4.6.2024