Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600487604 SPP a.s. 35815256 2023-05-30 PDF
Poistná zmluva_úrazové poistenie PUPN Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-05-16 PDF
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021- 004883 zo dňa 14.01.2022 Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2023-05-15 PDF
ÚRAZOVÉ POISTENIE Komunalna poistovna 31595545 2023-05-10 PDF
Zmluva č.3230892 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 2023-05-02 PDF
Dohoda 23-46-054-313 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2023-04-27 PDF
Dohoda 23-46-054-280 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2023-04-27 PDF
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 30.01.2023 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 2023-04-24 PDF
DODATOK Č. 01 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 2023-04-21 PDF
Zmluva o termínovanom úvere č. 90 -001-23 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2023-03-07 PDF
KÚPNA ZMLUVA Peter Knapik 000000 2023-03-06 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve TOPSET TOPSET 46919805 2023-02-07 PDF
Dodatok č. 5 k zmluve TOPSET TOPSET 46919805 2023-02-07 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Statisticky urad SR 00166197 2023-02-01 PDF
KÚPNA ZMLUVA MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 2023-01-30 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2023-01-30 PDF
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 42090156 2023-01-13 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Holumnica č. 1/2023 Spišská katolícka charita 000000 2023-01-11 PDF
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.11.2019 Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2023-01-10 PDF
Poistka Komunalna poistovna 31595545 2023-01-10 PDF