Dochádzka poslancov rok 2023

Zasadnutie OZ Holumnica zo dňa 8.2.2023

Prítomní: Hudáková Valéria, Ing., Jeleňáková Jarmila, Klimek Jozef, Kráľová Mária, Maniak Štefan, Tobolová Viera

Neprítomní: Oračková Helena


Zasadnutie OZ Holumnica zo dňa 27.2.2023

Prítomní: Hudáková Valéria, Ing.,  Klimek Jozef, Kráľová Mária, Maniak Štefan, Tobolová VieraOračková Helena

Neprítomní: Jeleňáková Jarmila,


 Zasadnutie OZ Holumnica zo dňa 30.3.2023

Prítomní: Hudáková Valéria, Ing.,  Klimek Jozef, Kráľová Mária, Maniak Štefan, Tobolová VieraOračková Helena, Jeleňáková Jarmila

Neprítomní:  0


 Zasadnutie OZ Holumnica zo dňa 21.6.2023

Prítomní: Hudáková Valéria, Ing.,  Klimek Jozef, Kráľová Mária, Maniak Štefan, Tobolová VieraOračková Helena, Jeleňáková Jarmila

Neprítomní:  0