Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Dohoda o ukončení Zmluvy MIMAR SERVIS s.r.o. 51920468 2021-11-12 PDF
Oprava technologickejj casti COV Holumnica VAK SERVIS s.r.o. 52110478 2021-10-18 PDF
Dodatok k zmluve o najme Rosnicka 51059878 2021-10-18 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 42090156 2021-09-29 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-09-10 PDF
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2021-09-03 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb MK Hlas s.r.o. 45352305 2021-08-30 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 2021-08-16 PDF
Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475 2021-08-05 PDF
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 13.04.2021 (I.) Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-08-04 PDF
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 13.04.2021 (II.) Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-08-04 PDF
Zmluva o najme AT Tatry 31734066 2021-08-01 PDF
Zmluva o dielo ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571 2021-07-16 PDF
Zmluva o spolupraci Gravel EU s.r.o. 52037215 2021-07-16 PDF
ZMLUVA O DIELO Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-04-13 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentivanyi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-03-16 PDF
Poistka c.6826353619 Komunálna poistovna a.s. 31595545 2021-03-15 PDF
Dodatok k zmluve Slovak Telekom 35763469 2021-03-10 PDF
Poistna zmluva Komunálna poistovna a.s. 31595545 2021-02-26 PDF
Dodatok k zmluve o vypozicke Zakladna skola s MS Holumnica 000000 2021-02-26 PDF