Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o dodavke vody PVPS 36500968 2020-05-28 PDF
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo 3/2017 Mestký podnik Spišská Belá 36489042 2020-05-11 PDF
Kupna zmluva Svojpomoc 42035546 2020-04-20 PDF
Zmluva o dielo Nolen s.r.o. 50807129 2020-03-16 PDF
Dodatok k zmluve SPP 35815256 2020-03-09 PDF
Dotatok c.1 ku kupnej zmluve Jozef a Viera Kasenčákovci 0000000 2020-03-05 PDF
Zmluva o poskytnuti služby - audit Ing.Marek Lipka 35279621 2020-02-14 PDF
Zmluva o poskytnuti doracie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2020-02-10 PDF
Dotatok c.1 ku kupnej zmluve Ján Gábor 0000000 2020-02-10 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2020-01-19 PDF
Dohoda o retransmisii IFC MEDIA s.r.o. 45299862 2020-01-02 PDF
Predĺženie spolupráce Markíza 0000000 2020-01-02 PDF
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.3/2017 Mestský podnik Spišská Belá 36489042 2019-12-19 PDF
Kúpna zmluva Vavrek Jan 0000000 2019-12-19 PDF
Kupna zmluva Autocont s.r.o. 36396222 2019-12-19 PDF
Kúpno - predajná zmluva Ján Gábor 0000000 2019-12-19 PDF
Kúpna zmluva Peter Oračko 0000000 2019-12-19 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb AT Tatry,spol s r.o. 31734006 2019-12-04 PDF
Zmluva o prevadzkovani kanalizacie VaK servis s.r.o. 52110478 2019-11-25 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentivanyi Bistro pod ihlou 34627545 2019-11-21 PDF