Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o termínovanom úvere č. 90 -001-23 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2023-03-07 PDF
KÚPNA ZMLUVA Peter Knapik 000000 2023-03-06 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve TOPSET TOPSET 46919805 2023-02-07 PDF
Dodatok č. 5 k zmluve TOPSET TOPSET 46919805 2023-02-07 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Statisticky urad SR 00166197 2023-02-01 PDF
KÚPNA ZMLUVA MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 2023-01-30 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2023-01-30 PDF
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 42090156 2023-01-13 PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Holumnica č. 1/2023 Spišská katolícka charita 000000 2023-01-11 PDF
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.11.2019 Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2023-01-10 PDF
Poistka Komunalna poistovna 31595545 2023-01-10 PDF
Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie VaK servis s.r.o. 52110478 2022-12-30 PDF
Kupna zmluva Marian Oracko a Ladislav Oracko 000000 2022-12-29 PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 7500004949 SPP a.s. 35815256 2022-12-28 PDF
Dodatok c.3. k poistnej zmluve Komunalna poistovna 31595545 2022-12-28 PDF
Zmluva o dodavke plynu SPP a.s. 35815256 2022-12-28 PDF
Mandátna zmluva - BTS TATRY, s.r.o. BTS TATRY, s.r.o. 46462597 2022-12-22 PDF
Dohoda o zrušení Mandátnej zmluvy Mgr. Vlasta Korpova 42573064 2022-12-22 PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec Šarišské Dravce 00327794 2022-12-19 PDF
DODATOK č. 1/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2022-12-16 PDF