Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o poskytnuti dotacie Presovsky samospravny kraj 37870475 2020-08-19 PDF
Darovacia zmluva Slovenska republika 00151866 2020-08-18 PDF
Urazove poistenie Komunalna poistovna 31595545 2020-07-31 PDF
Dohoda Ustredie prace,socialny veci a rodiny 30794536 2020-07-24 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovani verejnych sluzieb Slovak Telekom a.s. 35763469 2020-07-15 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2020-06-16 PDF
Zmluva o dielo SAPAN s.r.o. 44745583 2020-05-29 PDF
Zmluva o dodavke vody PVPS 36500968 2020-05-28 PDF
Zmluva o pripojeni VSDS 36599361 2020-05-28 PDF
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo 3/2017 Mestký podnik Spišská Belá 36489042 2020-05-11 PDF
Kupna zmluva Svojpomoc 42035546 2020-04-20 PDF
Zmluva o dielo Nolen s.r.o. 50807129 2020-03-16 PDF
Dodatok k zmluve SPP 35815256 2020-03-09 PDF
Dotatok c.1 ku kupnej zmluve Jozef a Viera Kasenčákovci 0000000 2020-03-05 PDF
Zmluva o poskytnuti služby - audit Ing.Marek Lipka 35279621 2020-02-14 PDF
Dotatok c.1 ku kupnej zmluve Ján Gábor 0000000 2020-02-10 PDF
Zmluva o poskytnuti doracie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2020-02-10 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2020-01-19 PDF
Dohoda o retransmisii IFC MEDIA s.r.o. 45299862 2020-01-02 PDF
Predĺženie spolupráce Markíza 0000000 2020-01-02 PDF