Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Kúpno - predajná zmluva Dušan Gaššo 0000000 2019-11-11 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2019-11-08 PDF
Zmluva o poskytovaní financnych prostriedkov eMKLub, zriadovateľ SCVČ „Nádvorie pri eMKLube 00621200 2019-11-03 PDF
Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.12.2019 Kontrol STAV, s.r.o. 47876794 2019-10-31 PDF
Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2019-10-25 PDF
Navrh poistnej zmluvy Komunálna poistovna a.s. 31595645 2019-10-22 PDF
Dodatok č.1 k Mandatnej zmluve Kontrol STAV s.r.o. 47876794 2019-09-27 PDF
Dodatok k zmluve Slovak Telecom a.s. 00326186 2019-08-14 PDF
Zmluva o poskytovani sluzieb Energia plus s.r.o. 46762990 2019-08-14 PDF
Kupna zmluva 1 Ing.MarkoMachala - MIP 33877912 2019-08-14 PDF
Kupna zmluva 2 Ing.MarkoMachala - MIP 33877912 2019-08-14 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Prešovský samosprávny kraj 000000 2019-06-05 PDF
DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA PODPORU ROZVOJA NEZAMESTNANOSTI Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2019-05-26 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2019-05-21 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Dobrovolna poziarna ochrana SR 00177474 2019-05-05 PDF
Zmluva o zriadeni a prevadzkovani weboveho sidla Regionalne vzdelavacie centrum 31954502 2019-04-29 PDF
Leasingova zmuva ČSOB Leasing a.s. 35704713 2019-04-10 PDF
Kupna zmluva KIA Motor-Car Poprad 36482242 2019-03-29 PDF
Zmluva o kontrolnej cinnosti EKOTEC 00687022 2019-03-04 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2019-01-31 PDF