Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o spolupraci Urad vlady SR 00151513 2021-12-22 PDF
Zmluva o dielo Duda Peter 000000 2021-12-22 PDF
Kupna zluva Horvath 000000 2021-12-20 PDF
Dohoda Úrad práce,socialnych veci a rodiny KK 30794536 2021-12-15 PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí eMKLub, zriadovateľ SCVČ „Nádvorie pri eMKLube 0621200 2021-12-07 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb VAK SERVIS s.r.o. 52110478 2021-11-25 PDF
Zmluva Ing.Lipka Marek 35279621 2021-11-22 PDF
Dohoda Úrad práce,socialnych veci a rodiny 00326186 2021-11-22 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb stavebného dozora Bospod s.r.o. 52492575 2021-11-15 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb MIMAR SERVIS s.r.o. 51920468 2021-11-15 PDF
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozora Ing.Adrian Galik 50830724 2021-11-14 PDF
Dohoda o ukončení Zmluvy MIMAR SERVIS s.r.o. 51920468 2021-11-12 PDF
Oprava technologickejj casti COV Holumnica VAK SERVIS s.r.o. 52110478 2021-10-18 PDF
Dodatok k zmluve o najme Rosnicka 51059878 2021-10-18 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 42090156 2021-09-29 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-09-10 PDF
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2021-09-03 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb MK Hlas s.r.o. 45352305 2021-08-30 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 2021-08-16 PDF
Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475 2021-08-05 PDF