Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Dohoda o organizovani odbornej praxe žiakov HA Hotelová akadémia 00162175 2015-04-30 PDF
Zmluva o vzájomnej spolupráci Mesto Stropkov 00331007 2015-04-30 PDF
Zmluva o dielo Legal & Tax Consulting, s.r.o. 47537299 2015-04-29 PDF
Verejna sluzba O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2015-02-14 PDF
Zmluva o dielo MERATE s.r.o. 46571698 2015-02-03 PDF
Kupna zmluva Svojpomoc 42035546 2015-02-03 PDF
Rámcová zmluva na dodávku tovaru KP plus s.r.o. 36475025 2014-12-30 PDF
Zmluva o poskytnuti nenavratneho prispevku Ministerstvo prace SR 00681156 2014-10-28 PDF
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Jurske 00326257 2013-08-27 PDF
Zmluva o spolupraci pri zabezpecovani marketingovych aktivit SPP a.s. 35815256 0000-00-00 PDF
odvoz TKO 0000-00-00 PDF
Protipovodňové opatrenia 2.kolo 0000-00-00 PDF
Odber odpadu 0000-00-00 PDF
Zaujmove vzdelavanie v CVC Mesto Podolinec 00330132 0000-00-00 PDF
Právne služby - dodatok 0000-00-00 PDF
vodné 0000-00-00 PDF
Výkopové práce 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovaní technických služieb 0000-00-00 PDF
Udaje pre dohodu organizatora DC Urad prace,socialnych veci a rodiny SNV 0 0000-00-00 PDF
SPP 0000-00-00 PDF