Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o poskytovaní služieb MIMAR SERVIS, s. r. o. 51920468 2020-12-30 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2020-12-30 PDF
Zmluva o poskytovaní financnych prostriedkov Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie 000000 2020-12-14 PDF
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 2020-12-14 PDF
Zmluva o poskytovaní financnych prostriedkov Obec Sarisske Dravce 00327794 2020-12-14 PDF
Dohoda o ukonceni dohody Úrad prace,sociálnych veci a rodiny Kežmarok 30794536 2020-12-08 PDF
Dohoda o ukonceni dohody Úrad prace,sociálnych veci a rodiny Kežmarok 30794536 2020-12-08 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Sisska katolicka charita ADS charitas 000000 2020-12-07 PDF
Zmluva o grantovom ucte Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2020-12-01 PDF
Dohoda č. 204601285 Úrad prace,sociálnych veci a rodiny Kežmarok 30794536 2020-11-30 PDF
Dohoda č. 204601021 Úrad prace,sociálnych veci a rodiny Kežmarok 30794536 2020-11-30 PDF
Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197 2020-11-27 PDF
Dodatok c.5. k Zmluve o dielo c.3/2007 Mestsky podnik Spissska Bela s.r.o. 36489042 2020-11-16 PDF
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb Ing.Lipka Marek 35279621 2020-11-13 PDF
Zmluva o spolupraci Ministerstvo vnutra SR 00151866 2020-10-26 PDF
Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnutra SR 00151866 2020-10-21 PDF
Dodatok c.1. k Zmluve o dielo Uradovna plus s.r.o. 51329182 2020-09-30 PDF
Dodatok c.1. k Zmluve o dielo Uradovna plus s.r.o. 51329182 2020-09-30 PDF
Kupna zmluva Pištovci 000000 2020-09-16 PDF
Kúpna zmluva Kalocay 000000 2020-09-14 PDF